Natuur

Een bevordering van het leefklimaat

Door het Vrijheidsbos zijn en komen er meer bomen in de gemeente Berkelland, hetgeen het leefklimaat bevordert. Bovendien is er een inrichtingsplan zodat de boomsoorten

met het onderhoud een goede kans hebben om te groeien. De percelen sluiten bij elkaar aan, zodat er een groot natuurgebied ontstaat voor flora en fauna.