Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit Geestenaren met een diversiteit aan kennis en leeftijd. De leden zijn: Jolanda Luimes-Arentsen (voorzitter), Arie Hulshof (secretaris), Camilla Benedict (penningmeester), Gerard Heinemans, Siebren Kleine en Gerbert Kleine. Harrie Knol en Bertus Hesselink zijn tijdens de oprichting van het Vrijheidsbos als adviseurs betrokken geweest.

 

Op dit moment is het bestuur volop bezig met de verdere inrichting van het Vrijheidsbos, alsmede het ontwikkelen van educatiemateriaal voor de basisschoolleerlingen uit het dorp, gerelateerd aan de (oorlogs)geschiedenis van Geesteren. Heeft u vragen of opmerkingen, benader dan een van onze bestuursleden.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen hiervoor geen beloning. Slechts gemaakte kosten krijgen zij op declaratiebasis vergoed.