Herdenken

Een eerbetoon aan de oorlogsslachtoffers van Geesteren Nederland

Bernard, Eva, Manuel, Sofia, Philip Levie en Henri Meijers, Antonia Tichelman-Geerdink, Co van den Brink, Gerrit Hiddink, Jaap Rijsdijk, Jantje Esselink en Jan Westra zijn de twaalf Tweede Wereldoorlogsslachtoffers van Geesteren. Hetgeen hen is overkomen is opgeschreven in een herinneringsboek. Zij kregen symbolisch, 75 jaar na de bevrijding, een levend monument in de vorm van een boom in Geesteren. Deze twaalf bomen vormden het begin van ons Vrijheidsbos in Geesteren. Hierna kreeg het Vrijheidsbos ook een individuele herdenkingsfunctie.

Doordat iedereen die zich verbonden voelt met Geesteren, er een eigen gedenkboom kon kopen en planten. Voor iedereen is het mogelijk om een gedenkboom in het Vrijheidsbos aan te schaffen en te planten. De reden voor het planten van een boom is aan de mensen zelf. Dit kan zijn om iets te vieren, om te gedenken of om de natuur te helpen. Bijzonder is dat er in het Vrijheidsbos Geesteren ook de mogelijkheid is tot het uitstrooien van as bij of onder de eigen boom. Het Vrijheidsbos is en blijft zoveel mogelijk bos, dus naturel van aard. Flora en fauna hebben voorrang.