Lesmateriaal

Beleef de verhalen van het Vrijheidsbos

Onze stichting heeft inmiddels het educatieve programma "Beleef de verhalen van het Vrijheidsbos" ontwikkeld. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen en de onderbouw van middelbare scholen, ofwel jeugd in de categorie van 10 tot 15 jaar, kunnen gebruikmaken van (online) lesmateriaal gericht op de verhalen van de oorlogsslachtoffers. Dit lesmateriaal laat zien wat er is gebeurd en geeft ook een reflectie op de huidige samenleving. De lessen kunnen op school, maar ook in het Vrijheidsbos zelf worden gegeven. Met name de mogelijkheid om de lessen in het bos te geven, spreekt de jeugd enorm aan.

Les met koppeling naar de huidige maatschappij

Aan de hand van diverse verhalen over de oorlogsslachtoffers leren de leerlingen wat er met hen is gebeurd, maar wordt er ook een koppeling gemaakt naar de hedendaagse wereldproblematiek. Op deze manier wordt niet alleen inzicht gegeven in wat er in het verleden is gebeurd, maar ook wat zich momenteel in de wereld afspeelt. Bovendien wordt er een link gelegd naar het hier en nu; naar de eigen, kleine wereld van de leerlingen zelf. Zo leren ze over wat bepaalde acties en situaties met hen zelf en met leeftijdsgenoten kunnen doen. Ook leren ze wat vrijheid en een veilige leefomgeving eigenlijk betekenen. Het lesmateriaal is daarom voor elke school interessant.

Concrete thema's van het lesprogramma zijn: discriminatie, antisemitisme, de gevolgen van de inzet en het gebruik van oorlogsmaterieel, met risico voor eigen leven een ander helpen, onderduiken voor de vijand en verraad. De verhalen zijn op de website zowel tekstueel als auditief beschikbaar. Het streven is om deze in een later stadium ook in het Duits aan te bieden, met als doel om het daarna ook in te zetten op scholen net over de grens in Duitsland. Scholen die het lesmateriaal gaan gebruiken kunnen, als ze dat zouden willen, het boekje "Eerbetoon aan de twaalf oorlogsslachtoffers van Geesteren" uitdelen aan de klas en aan de leerkracht.

Scholen die interesse hebben in het lesmateriaal "Beleef de verhalen van het Vrijheidsbos" kunnen hiervoor contact met ons opnemen via de contactpagina of rechtstreeks per mail via info@vrijheidsbosgeesteren.nl.