Educatie

Over de Tweede Wereldoorlog en de thema's vrijheid, democratie en natuur

Ieder gezin in Geesteren heeft eind 2020 het herinneringsboek met foto’s en de waardevolle verhalen ontvangen. Ook heeft ieder kind op OBS de Keikamp het boek gekregen. Voor hen is er een educatieproject aan gekoppeld, waardoor de leerlingen lokale geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog krijgen.

Daarnaast komen de thema’s vrijheid, democratie en natuur aan bod. Educatie vindt plaats op school, maar ook in het Vrijheidsbos zelf. Zo heeft groep 7 en 8 de familie Meijers toegevoegd aan het digitaal Joods Monument. Dit is een van de educatieprojecten die gekoppeld zijn aan het Vrijheidsbos in ons dorp. 

Gastlessen 

Stichting Vrijheidsbos Geesteren geeft gastlessen in de groepen 7 en 8 van de Keikamp in Geesteren. Op 4 mei wordt er ieder jaar met de leerlingen stilgestaan bij de Stolpersteine in de vorm van een herdenking. Daarnaast hebben al enkele educatieprojecten plaatsgevonden. Zoals het poetsen van de zes stolpersteine aan de Esweg, een bezoek aan het monument van de onderduikers aan de kerk van Geesteren en een rondleiding in het Vrijheidsbos met uitleg over de bomen, boomsoorten en de 12 oorlogsslachtoffers.

Lesmateriaal

Als stichting hebben we bovendien ons eigen lesmateriaal ontwikkeld. Meer informatie hierover vindt u hier.