Voorwaarden

Na aankoop van uw gedenkboom in Vrijheidsbos Geesteren zijn de volgende uitgangspunten van kracht:

 • U heeft zelf uw boomkeuze gemaakt uit onze lijst met beschikbare bomen. Bij het planten bedraagt de stamomtrek van uw gedenkboom 10 tot 15 centimeter.
 • Uw gedenkboom staat op een stuk grond van  ongeveer 8 bij 8 meter, zodat de boom een mooie kroon krijgt.
 • Het graven, planten, en alle materialen, zoals een boomband en 1 m3 compost, zijn inbegrepen.
 • U heeft recht op een roestvrijstaal bord van 225 bij 85 millimeter, waarop een tekst naar uw keuze kan worden gegraveerd, bijvoorbeeld een (familie)naam, datum of een korte persoonlijke test. De tekst dient uit maximaal 2 regels van hetzelfde lettertype te bestaan, met op elke regel maximaal 28 karakters, waarbij een spatie ook een karakter is. Het plaatsen van een roestvrijstaalbord is ook nog mogelijk nadat uw gedenkboom is geplant. Uiteraard is een bordje plaatsen niet verplicht.
 • Mocht u op een later moment na het plaatsen van een bordje nog tekst willen toevoegen en/of aanpassen, dan resulteert dit in een geheel nieuw bordje en worden de kosten daarvan bij u in rekening gebracht conform de marktprijs op dat moment.
 • Uw gedenkboom wordt door de stichting 25 jaar onderhouden vanaf het moment van planten. Dit houdt in: water geven, snoeien, boomspiegel schoonhouden, et cetera. U hoeft zelf geen onderhoud aan uw gedenkboom uit te voeren.
 • De stichting zorgt voor het algehele onderhoud van het hele Vrijheidsbos, ofwel de twaalf monumentbomen voor de Geesterense oorlogsslachtoffers, de informatieborden, het pad, het bloemmengsel, de struwelen, de boombanken, de losse banken en de prullenbakken.
 • U krijgt 6 jaar garantie op uw gedenkboom. Dit houdt in: mocht de boom doodgaan door bijvoorbeeld droogte of een andere reden, dan wordt deze kosteloos voor u door de stichting vervangen.
 • Op verzoek is er ook de mogelijkheid tot het verstrooien van de as van een dierbare bij of onder uw gedenkboom. De as kan tijdens het plantmoment onder de boom worden uitgestrooid, of later na het planten worden uitgestrooid. In het laatst genoemde geval dient de as minimaal 40 centimeter onder de grond uitgestrooid te worden, en worden er extra kosten van
  € 125,00 in rekening gebracht.
 • Het Vrijheidsbos blijft zoveel mogelijk natuurlijk van aard. Dat wil zeggen dat er, naast het eventuele roestvrijstaal bordje, geen andere attributen op of rondom uw gedenkboom geplaatst mogen worden, zoals bijvoorbeeld vogelkastjes, bloembakken of andere bordjes met tekst. De plek bij de boom is geen begraafplaats.
 • U krijgt het plantrecht voor eenzelfde boom op de plek in het Vrijheidsbos.
 • Het reserveren van een specifieke plaats in het Vrijheidsbos voor uw gedenkboom kan voor maximaal vijf jaar. De kosten hiervoor bedragen € 50,00 per jaar, indien u niet op het eerstvolgende plantmoment de boom komt planten.
 • De betaling van uw gedenkboom geschiedt in het jaar waarin u ook de gedenkboom plant voor de op dat moment geldende prijs.

 

Heeft u nog vragen omtrent deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.