Staat van baten en lasten

Hier vindt u een overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen van Stichting Vrijheidsbos Geesteren van het boekjaar 2021.

Hier vindt u een overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen van Stichting Vrijheidsbos Geesteren van het boekjaar 2020.